Arbejdsliv Arbejdstid

Arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

15. marts 2016 er der indgået 2 aftaler om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere: En fælles forståelse mellem Rudersdal kommune, BUPL, Skolelederforeningen og Rudersdalkredsen og en samarbejdsaftale mellem Rudersdal kommune og Rudersdalkredsen.

Aftalerne er lavet med udgangspunkt i lov 409 og bilag 4, som stadig er gældende.

Link til:

Fælles forståelse: /media/8311013/faellesforstaaelsealle.pdf

Samarbejdsaftale: /media/8311025/2016-03-14-samarbejdsaftale-resurser.pdf

Flekstidsaftale: /media/8546185/2016faelles-forstaaelse-rammeaftale-om-flekstidalle.pdf

Lov 409: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146561