Høringssvar budget 2018

Rudersdalkredsen har afgivet høringsvar til budgetforslaget for Rudersdal kommune i 2018

Læs her Rudersdalkredsens høringssvar, hvor vi bl.a. skriver at: "Rudersdalkredsen foreslår, at det råderum, der er i økonomien, anvendes til at rulle nogle af rammebesparelserne på skoleområdet tilbage."

Link: Høringssvar vedr. budget 2018