Generalforsamling 2017

Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 23. marts 2017 kl. 16,30 på Trørødskolen.
Kreds 026 Kredslogo Nyt

Foreløbig dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab

4) Indkomne forslag

5) Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2018

6) Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være kredskontoret i hænde senest den 20. februar 2017, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

Efter generalforsamlingen er der spisning  og hyggeligt samvær. Tilmelding til spisning til din TR senest den 10. marts - eller direkte til kredsens mail 026@dlf.org