Fritvalgstillæg

Det er nu du skal give besked til Lønkontoret, hvis du ønsker at få dit fritvalgstillæg indbetalt på din pensionsordning i Lærerenes Pension

Fritvalgstillægget er et tillæg som du kan se på forsiden af din lønseddel. Det er på 0,64 % af lønnen - ca. 200 kr. om måneden.

Som udgangspunkt udbetales det sammen med månedslønnen, men du kan vælge, at få det indbetalt på din pensionsordningen i Lærernes Pension.

Hvis du ønsker at få det indbetalt på din pensionsordning i Lærernes Pension, skal du skrive en mail til Lønkontoret. Mailadressen er lon.post@rudersdal.dk

Emner

Målgruppe