Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 16.00 på Trørødskolen

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 15. marts 2018 kl. 16.00 på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår.
  6. Eventuelt.
  7. Forslag 

Forslag til dagsorden skal være kredskontoret i hænde senest d. 22. februar 2018 hvorefter endelig dagsorden udsendes.

Efter generalforsamlingen - kl. ca 19.00 - er der spisning og hyggeligt samvær.

Tilmelding til spisning til din TR senest den 2/3 - eller direkte til kredsens mail (026@dlf.org)

Emner

Målgruppe