Generalforsamling 2018

Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 16.00 på Trørødskolen

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 15. marts 2018 kl. 16.00 på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab 2017
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår.
  7. Valg, jf. vedtægterne
  8. Eventuelt. 

Link til generalforsamlingshæfte med beretning, regnskab 2017, budget for 2019 mv.

Emner

Målgruppe