Generalforsamling 2019

Invitation til generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 16.00 på Trørødskolen

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 21. marts 2019 kl. 16.00 på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab 2018
  4. Vedtægtsændring
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Indkomne forslag
  7. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår.
  8. Eventuelt. 

Bemærk: Der er ikke middag efter generalforsamlingen i år, men der vil være en sandwich og en vand i en indlagt pause.

 

Emner

Målgruppe