DLF kongres 2019

Danmarks Læreforening afholder kongres i de kommende 3 dage i København. Du kan her på hjemmesiden under nyheder få nyt fra kongressen. For mere information kan du gå til Folkeskolen.dk og dlf.org

 

På kongressens første dag bar budskabet i hovedtalernes indlæg præg af optimisme grundet det nylige regeringsskifte og en stærk betoning af vigtigheden af samarbejde for at lande en forhandlet arbejdstidsaftale for lærerene.

 

Anders Bondo betonede igen vigtigheden af ressourcer og ordentlige rammer, så lærerne kan gennemføre undervisning af høj kvalitet og tage hånd om elevernes trivsel i det daglige relations arbejde.

 

”Vi SKAL i mål med en aftale”. En god aftale for lærerne vil kunne bidrage til at vende udviklingen til det bedre og modvirke rekrutteringsudfordringen og forældrenes fravalg af FS.

 

Derfor hilste han også støttepartiernes finanslovsforslag om 1 mia. kr. til Folkeskolen velkomment:

 

”Tusind tak og stor ros til de 3 støttepartier, og opfordring herfra til de øvrige partier om at bakke forslaget op”.

 

Jakob Bundsgaard, formand for KL, borgmester og far til 3 børn i folkeskolen takkede i sin tale for invitationen til skolemødet, hvor han glæder sig til at se Dlf’s bud på et folkeskoleideal.

 

”I lærere bidrager til rammen om et godt børneliv. I har en afgørende betydning for, om eleverne lykkes med deres liv. Om de bevarer lysten, evnen og viljen til at engagere sig i deres liv”.

 

Om udfordringer og muligheder i den kommende forhandling mellem Dlf og Kl siger han:

”Vi har slidt på hinandens tillid - vi er nødt til at finde tilbage til vores fælles mål om at skabe den bedst mulige folkeskole”.

”Vi står 100% bag den aftale, vi lavede i OK18. Vi SKAL nå hinanden med en aftale”.

 

Jakob Bundsgaard fremhæver, at KL vil kaste alle kræfter ind for at NY start skal lykkes. ”Det er meget positivt, at vi har fået en regering der bakker op om folkeskolen”.

 

Lizette Risgaard - formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation fremhævede i sin tale på kongressen betydningen af lærerens opgave i folkeskolen som den vigtigste institution i samfundet.

 

”I kan som lærere samle folket på tværs af sociale, religiøse og sociale skel. Det gør jeres job til noget særligt, og det er jer, der får folkeskolen til at lykkes.”

 

”I fortjener hele samfundets opbakning. Og I har vores opbakning fra den øvrige fagbevægelse, og sammen kan vi endnu mere.”

 

En anden vigtig pointe, som Lizette tog fat i, er spørgsmålet om pensionsalder. ”Psykisk nedslidning i job som jeres skal også på dagsordenen og afspejle sig i en ændret lovgivning vedrørende pensionsalder.”

 

Fælles budskaber løber som en rød tråd gennem de 3 hovedtaler.

At en forhandlet aftale omtales som et SKAL.

At Dlf har fuld opbakning fra den samlede fagbevægelse.

At der er vilje fra KL’s side til at lægge fokuserede kræfter i en forhandlet aftale for lærerne.

At regeringsskiftet giver løfte om politisk opbakning til at tilføre økonomiske ressourcer til folkeskolen.

 

7408646369908289921

 Rudersdalkredsens formand Marianne Toftgaard og næstformand Finn Jensen i kongressalen.

For mere informantion om kongressen: folkeskolen.dk

På DLF's hjemmeside dlf.org kan du også følge med i kongressen. Her kan du se dagsorden og bilagene til de enkelte dagsordens punkter.

 

Emner

Målgruppe