Generalforsamling 2020

Invitation til generalforsamling torsdag den 3. september 2020 kl. 16.00 på en af kommunens skoler

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 3. september 2020 kl. 16.00 på en af kommunens skoler

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2019
 4. Indkomne forslag

 5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

 6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalen- derår

 7. Valg – jvf. Hovedstyrelsens regler - i lige år af:

  Valg af kredsens 1. kongresdelegerede, som samtidig er valg af kredsens formand.

  Valg kredsens 2. kongresdelegerede, som samtidig er valg af næstformand.

  Valg af 2 kredsstyrelsesmedlemmer. Første og anden suppleant for den 2. kongresdelegerede er valgt efter højst stemmetal for de 2 kredsstyrelsesmedlemmer.

  Valg af kredskasserer – vælges blandt de 2 kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt som henholdsvis formand og næstformand.

  Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen – stemmetal afgør, hvem der er henholdsvis 1. og 2. suppleant

  Valg af 2 medlemmer udenfor kredsstyrelsen som kritiske revisorer.

  Valg 1 revisorsuppleant udenfor kredsstyrelsen for de kritiske revisorer

 8. Evt.

Forslag til dagsorden skal være kredskontoret i hænde senest torsdag den 13. august 2020, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

 

 

 

Målgruppe