Generalforsamling 19. marts aflyses

Rudersdalkredsens generalforsamling den 19. marts 2019 aflyses

Vi nåede lige at få sendt endelig dagsorden og beretning ud – men på baggrund af udmeldingen fra statsministeren, skal vi selvfølgelig udskyde vores generalforsamling.

DLF centralt har også meldt ud, at alle generalforsamlinger, der var planlagt til afvikling de næste 14 dage, skal udskydes.

 

Sådan her skrev vi på FaceBook:

DLF centralt har meddelt – og kredsstyrelsen i Rudersdalkredsen bakker selvfølgelig fuldt ud op –at generalforsamlinger, der skulle have været afholdt inden for de næste 14 dage, udskydes på ubestemt tid.

 

Når det er muligt, indkaldes I selvfølgelig til en ny generalforsamling med de sædvanlige varsler.

 

Alle valg og beslutninger, som skulle have været afholdt/truffet på den nu aflyste generalforsamling, udskydes og vil foregå, når vi indkalder på ny.

 

Indtil da er det den nuværende styrelse, der arbejder videre som kredsens ledelse.

 

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

På kredsstyrelsens vegne

Marianne

 

Når situationen igen er til det, bliver I altså, som nævnt, indkaldt med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, så vi kan få klaret de opgaver, der ligger dér.

 

Forhåbentlig ses vi til den tid til en god debat.

 

Vi kan som sædvanlig nås på kredsens mail: 026@dlf.org eller på telefon (kontoret: 4541 3838, mobil: 6076 6242), hvis der er behov for hjælp i den periode, hvor skolerne er lukket. I øvrigt kan I holde jer orienteret om situationen på DLFs hjemmeside: www.dlf.org,  og på kommunens hjemmeside: www.rudersdal.dk

 

På kredsstyrelsens vegne

 

Marianne

Kredsformand

Rudersdalkredsen – DLF kreds 26

 

Kongevejen 391

2840 Holte

 

 

Tlf. 4541 3838

Mobil 6076 6242

Emner

Målgruppe