Om Rudersdalkredsen Hvem er vi?

Forretningsudvalget

Kredsformand, næstformand, kasserer og formænd for faste udvalg udgør styrelsens forretningsudvalg.

I forretningsudvalget sidder:

Marianne Toftgaard - formand, 1. kongresdelegeret

Finn Jensen - næstformand, formand for organisationsudvalget, 2. kongresdelegeret

Gregers Nordentoft - Kasserer, formand for arbejdsmiljøudvalget, delegeretsuppleant

Lise Eller  - formand for pædagogisk udvalg, delegeretsuppleant