Nyvalgte TR april 2016

Hele 4 nye tillidsrepræsentanter

Der er blevet valgt nye tillidsrepræsentanter på :

Vedbæk Skole : 

PPR :

Ny Holte Skole : Jon Møgelhøj

Bistrup Skole : Katrine Tange