HinkeRuden - november

Et nyt nummer af HinkeRuden er på gaden
I november-nummeret af HinkeRuden kan du læse om
  • Stress på skolerne i Rudersdal
  • Interview med Dorte Lange, formand for Rudersdalkredsen og kandidat til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening
  • Tillidsrepræsentanter og skoleledere drøfter den lokale arbejdstidsaftale
  • Pensionister på arbejdermuseet
  • Lærerforeningsfolk fra Afrika besøger Ruderdal

HinkeRuden bliver omdelt til medlemmer. Du kan også downloade HinkeRuden her

Emner

Målgruppe