Lønaftale indgået mellem kommunen og kredsen

Nu stiger de 'ikke-lærer-uddannede' også i løn
I den nye forhåndsaftale om løn til lærere og børnehaveklasseledere i Rudersdal Kommune er det aftalt at 'ikke anordningsmæssigt uddannede lærere' (lærere uden læreruddannelse) også stiger i løn efter henholdsvis 4, 8 og 12 års ansættelse som lærer i Rudersdal Kommune.

For at opnå stigningerne skal man have en uddannelse som cand. mag. eller anden faglig relevant uddannelse af mindst 4 års varighed.

Den nye lønaftale kan findes her: Forhåndsaftale om løn til lærere og børnehaveklasseledere i Rudersdal Kommune

Emner

Målgruppe