Arbejdstidsbestemte tillæg

Der er indgået aftale om forhøjelse ulempe-/særligt tillæg for lærere/børnehaveklasseledere.
Ifølge den centrale overenskomst for lærere og børnehaveklasseledere ydes der tillæg for arbejde på særlige tidspunkter. Normalt skal disse tillæg opgøres konkret.

Vi har tidligere konverteret tillægget for arbejde på hverdage efter kl. 17 til et fast tillæg, så skolerne slap for at indberette til lønkontoret, hver gang en lærer deltog i en aktivitet efter kl. 17. Det tillæg hedder på lønsedlen ulempe-/særligt tillæg og er på 124,54 kr pr. måned.

Nu har vi udvidet aftalen om at udbetale de arbejdstidsbestemte tillæg som et fast tillæg (baseret på en gennemsnitsberegning) i stedet for at opgøre dem konkret.

Det gælder tillæg for 3-delt tjeneste, tjeneste ud over 11 timer pr. dag, tillæg for deltagelse i internatkurser (fredag/lørdag), tillæg for ændret mødeplan med kort varsel.

Tillægget udgør pr. 1. august 2009 205,51 kr pr. måned. For tillidsrepræsentanter og skolebestyrelsesrepræsentanter er tillægget forhøjet.

OBS! Lejrskoletillæg er IKKE omfattet og skal derfor stadig indberettes til lønkontoret.

Emner

Målgruppe