Forhandling om arbejdstidsaftale på Egebækskolen

Forhandlinger i gang om en professionsaftale.
Egebækskolen er en folkeskole, der tager sig af elever, der i en periode har behov for et særligt tilbud.
Børn&Unge-området, Skoleområdet og Rudersdalkredsen forhandler for tiden om en arbejdstidsaftale, der ligner den aftale, der er for de øvrige 13 folkeskoler i kommunen.

Forhandlingerne ventes færdige inden ferien.

Emner

Målgruppe