Lokalaftalen er revideret

Aftalen ligner sig selv med små justeringer. Nyt er afsnit om undervisningsvejledernes opgaver.
Lokalaftalen er indgået for 2 år og gælder fremt til slutningen af næste skoleår. Det har dog hele tiden været aftalt, at aftalen skulle "midtvejsjusteres" i foråret 2010 - og det er den nu blevet.

Der er bl.a. ændret i afsnittet om planlægning af undervisningsaktiviteter og i afsnittet om uddannelse
Den største ændring er, at den kollegiale sparring og vidensdeling i langt større grad er overgået til undervisningsvejlederne. Det kan betyde et stort løft for os alle, selvom vi nok skal bruge et godt stykke tid til at finde ud af, hvordan vejlederrollen skal udfyldes - og lærere og børnehaveklasseledere skal få gavn af vejlederne.

En konsekvens af denne ændring er, at de 20 timer, alle lærere har til bl.a. sparring og vidensdeling, er blevet reduceret med 4 timer.
Til gengæld har børnehaveklasselederne fået del i timerne med 5 timer pr. børnehaveklasseleder næste skoleår.
De frigjorte timer overgår til vejlederne og bliver altså i systemet.

Kredsen følger arbejdet med undervisningsvejledere tæt, idet vi er foregangskommune i den måde at arbejde med lærere og børnehaveklasselederes undervisning på.

Emner

Målgruppe