Lærerkommissionens rapport er udgivet

Som et led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 nedsatte LC og KL sammen en uafhængig kommission, der efter 16 måneders arbejde nu har fremlagt resultatet af arbejdet.

Kommissionen har indsamlet viden fra forskning, egne undersøgelser, skolebesøg samt dialog med en bred kreds af aktører på skoleområdet.

- Lærerkommissionen konstaterer på baggrund af deres mange skolebesøg og analyser, at et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde på alle niveauer har afgørende positiv betydning for, hvordan læreren oplever sin daglige arbejdssituation. Kommissionen anbefaler derfor parterne at nytænke forhandlingerne om arbejdstid, så et styrket samarbejde kommer i fokus, siger formand i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Kommissionens arbejde vil nu indgå som en del af de periodeforhandlinger, som parterne påbegynder i foråret 2020. Målet er blandt andet at indgå en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

- Analyserne i Lærerkommissionens rapport giver parterne et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der kendetegner lærernes arbejdssituation. Kommissionen pointerer betydningen af, at parterne tager et fælles ansvar for lærernes arbejdssituation. Nu er det parternes opgave at finde de fælles aftalte løsninger, siger Anders Bondo Christensen.

/loen-og-vilkaar/laererkommissionen

 

Emner

Målgruppe