DLF's hovedstyrelse valgt

Så er den nye Hovedstyrelse blevet valgt og den kan I se på Dlf’s hjemmeside. Tak til jer for at bakke op.

Og vi er glade for at de 2 kandidater Anders Liltorp og Morten Refskov, som vi pegede på i kredsstyrelsen og opfordrede jer til at stemme på er blevet valgt ind.

Kredsstyrelsen havde de 2 kandidater på besøg på et kredsstyrelsesmøde, hvor de redegjorde for hvad de ville arbejde for, hvis de blev valgt ind og ved den lejlighed sagde de begge, at de meget gerne kom på besøg til et medlemsmøde, hvis vi måtte ønske dette. Det vil vi i høj grad overveje.

Vores stemmeprocent blev på 37.2 %. Ikke prangende, men dejligt at der alligevel er så mange af jer, som har afgivet jeres stemmer. Tak til vores tillidsrepræsentanter, der har gjort en ihærdig indsats for at gøre opmærksom på valget ude på jeres arbejdspladser.

(Skulle der være nogle af jer, der sidder og har forslag til, hvordan vi næste gang kan engagere endnu flere af vores medlemmer til at afgive deres stemme, hører vi gerne fra jer.)

Vi aftalte med tillidsrepræsentanterne, at hvis det lykkedes en skole/arbejdsplads at komme over 50 %  i stemmeprocent, ville det udløse kage til frokost. Det var der hele 5 af vores skoler/arbejdspladser der gjorde – nemlig  Bistrup (90%)-Dronninggård-Nærum-Høsterkøb og UU-Sjælsø. Så godt gået og jeres TR sørger for at det vil ske på et tidspunkt.

Emner

Målgruppe