DLF kongres onsdag d 2. oktober 2019

7890419340603271745
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil talte til kongressen på anden dagen onsdag. Før undervisningsministeren talte hørte hun på fremlæggelse af forslaget om folkeskoleideal, som hun også forholdt sig positivt til.

Pernille Rosenkrantz-Theil kom desuden ind på lærernes og børnehaveklasseledernes betydning for folkeskolen og at der skal ske et opgør med New Public Manegment. Regeringen har lagt ud med at flytte Moderniseringsstyrelsen væk fra Finansministeriet og til Skatteministeriet med et nyt navn: Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Undervisningsministeren kom også med det nærmeste, man kan komme på en undskyldning i forhold til lock-outen og lov 409 i 2013. Hun sagde:

”Der er en stor elefant i rummet. Og den skal ud. Vi skal komme videre, og vi skal komme nærmere hinanden. Nu står vi her på jeres kongres i 2019 - og for at forstå, hvordan verden ser ud på jeres side af katederet, er vi er nødt til at bevæge os tilbage til 2013. Det er ikke noget rart blik hen over skulderen. Slet ikke for regeringen. Men det er et nødvendigt blik, hvis vi skal videre, og det skal vi, og det skal vi sammen. Derfor er det også nødvendigt, at jeg og regeringen tør indrømme, at det der foregik dengang, ikke var kønt forløb - og det er vores ansvar at bevæge os et sted hen, hvor vi kan viske tavlen ren. Vi skal have en ny start. Vi skal have den bedste folkeskole, og det kan vi kun, hvis vi gør det sammen", sagde Pernille Rosenkrantz-Theil.

Undervisningsministeren fortsatte at det er ikke nok med ord, der skal handling til og det er Regeringen der skal handle.

Læs mere om Pernille Rosenkrantz-Theil tale til kongressen på folkeskolen.dk her.

 

Senere var Rudersdalkredsens formand på talerstolen under punktet om folkeskoleidealet. Marianne sagde at hun havde været modstander af forslaget om at lave et folkeskoleideal, men var glad for at have været med i inspirationsgruppen og syntes at hun havde været med til at folkeskoleidealet blev ændret i retning af at alle aktører skulle samarbejde.

 1846254731702920964

 Rudersdalkredsens formand Marianne Toftgaard på talerstolen under punktet om folkeskoleidealet

 

 

Emner

Målgruppe