Høringssvar skolestrukturforslag sep 2019

Læs Rudersdalkredsens høringssvar til kommunalbestyrelsens forslag om skolestruktur ændringer

Høringsperioden i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag om strukturændringer er slut.

Kredsens høringssvar koncentrerer sig om de bekymringer, vi har:

  • Er den beregnede økonomiske gevinst reel, og er elevtalsprognosen retvisende?
  • Er den foreslåede strukturændring for omfattende, og står udbyttet mål med indsatsen?
  • Hvordan kan skolerne fastholde de engagerede lærere og børnehaveklasseledere?
  • Hvordan fastholdes eleverne?
  • Er der tilstrækkelig ledelseskraft tæt på medarbejderne?
  • Kan vi fastholde kvaliteten og de enkelte skolers særlige styrker?

 Find hele høringssvaret med dette link

 

Emner

Målgruppe