DLF's kongres er i gang

20200923 102929 Hdr
Anders Bondo Christensen sidste DLF kongres

På grund af de nye restriktioner i forhold til Covid-19 har en enig hovedstyrelse på den baggrund besluttet, at kongressen afholdes over en dag. Kongressen behandler derfor i dag alene de punkter, som vurderes at have en politisk hastende karakter for foreningen. Derfor er dagsorden reduceret til:

1.      Mødet åbning og valg af dirigenter

2.      Forretningsorden

3.      Arbejdstid

4.      Opstilling af krav til OK-21

5.      Valg af formand

6.      Evt.

Kongressen startede med at debattere den netop indgået arbejdstidsaftale. Debattens fokus var hvordan aftalen sættes i gang og hvordan der skabes en fælles forståelse mellem ledere og lærere inden arbejdstidsaftalen virker fuldt ud fra næste skoleår. Debatten mundede ud i at Hovedstyrelsens forslag til implementering af Arbejdstidsaftale 2020 blev vedtaget med nogle ændringer:

Vedtagelsen kan læses her: /media/13791734/kongresvedtagelse_om_implementering_af_a20_kongres2020.pdf

Næste punkt på dagsordenen var opstilling af krav til Overenskomst 2021 - OK21. Her vedtog kongressen at målet er en sikring af reallønnen gennem en bevarelse af reguleringsordningen. Reguleringsordningen regulerer lønnen i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Desuden søges der forbedringer af de gennerelle løndele og satsning på krav der er arbejdslivsforbedrende.

 

Anders Bondo Christensen går af som formand på denne kongres og der er på kongressen stor spænding om valget af formand.

Der er 3 kandidater til posten som formand. Pia Henriksen som var den fjerde kandidat har trykket sig af helbredsmæssige årsager. Kandidaterne er:

Gordon Ørskov Madsen, medlem af Hovedstyrelsesmedlem og nuværende formand for overenskomstudvalget og har dermed været en af hovedforhandlerne til de sidste mange års overenskomstforhandlinger. Han har tidligere været formand for Århus Lærerforening.

Morten Refskov, medlem af Hovedstyrelsen og formand for Ballerup Lærerforening siden 2012 og stillede op til posten som næstformand i DLF ved sidste kongres, men tabte til den nuværende næstformand Dorte Lange. Har besøgt os i Rudersdalkredsen i forbindelse med valgt til Hovedstyrelsen.

Anders Liltorp, medlem af Hovedstyrelsen og formand for Rødovre Lærerforening igennem mange år. Har besøgt os i Rudersdalkredsen flere gange i forbindelse med valg til Hovedstyrelsen.

 

Følg kongressen på Folkeskolen.dk  og på DLF's hjemmeside

 

 

Emner

Målgruppe