Generaforsamling torsdag den 25. marts 2021

Rudersdalkredsen indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 16. Stedet er ikke fastlagt endnu.

Foreløbig dagsorden:

1)     Valg af dirigent

2)     Formandens beretning

3)     Regnskab for 2020

4)     Indkomne forslag

6)      Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

7)      Budget og fastsættelse af kredskontingent for 2022

8)      Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være kredskontoret i hænde senest torsdag d. 4. marts 2021, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

Rudersdalkredsen, Kongevejen 391, 2840 Holte eller mail 026@dlf.org

 

 

Emner

Målgruppe