Endelig dagsorden til generalforsamlingen 7 oktober

SE endelig dagsorden til Rudersdalkredsens ekstraordinære generalforsamling den 7. okotber 2021 kl. 16 på Søholmskolen, Toftevang,Teglporten 7 i personalerummet i stueetagen.

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at vores ordinære generalforsamling i marts 2021 blev holdt digitalt, og at vi ved den lejlighed aftalte at holde en fysisk generalforsamling, hvor der er mulighed for bedre debat.

Desuden vil der være forslag om nogle vedtægtsændringer, som vedrører generalforsamling i forhold til blandt andet indkaldelsesvarsel og udskydelse i tilfælde af en nedlukning af samfundet.

Endelig dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Indkomne forslag

  • Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. generalforsamlingens              
    • Placering på året
    • Tidsfrist for indkaldelse
    • Regler for valg
    • Hyppighed
  • Medlemsforslag vedr. bruttolønsordninger

3) Aktuel orientering ved  formanden og efterfølgende debat

4) Eventuelt

De indkomne forslag under punkt 2 er udsendt til medlemmerne og kan findes på dette link.

 

Emner

Målgruppe