Generalforsamling 24. marts 2022

Hermed indkaldelse til generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 16 på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab 2021
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, herunder bidrag til kredsen særlige fond for det følgende kalenderår
  7. Valg - jvf hovedstyrelsen regler
  8. Eventuelt

Emner

Målgruppe