Arbejdsmiljø

Læs her om det psykisk- og om det fysiske arbejdsmiljø

Læs om arbejdsmiljø generelt på DLF's side om det her

 

Det psykiske arbejdsmiljø   

Hvis du har være ude for en hændelse i form af vold, chikane, trusler eller belastende arbejdesituation der udløser stress eller andet arbejdsrelateret er der mulighed for hjælp ved at henvende sig tilarbejdsmiljørepræsentanten, tillidsrepræsentanten eller kredskontoret på telefon 45413838.

Men som ansat i Rudersdal kommune er der også mulighed for at få hjælp i form af psykolog samtaler med "Psykologerne på Trekanten". Samtalerne skal henvises af ledelsen på den skole du arbejder på.

Hvis det ikke er muligt at blive henvist til samtale af skoleledelsen, kan du henvende dig til DLF's Rådgivning på telefon 33696300, for en rådgivningssamtale og en evt. henvisning til psykolog.