Om kreds 26

Hvem er vi?

Rudersdalkredsen styres overordnet af Kredsstyrelsen og i det daglige af Forretningsudvalget.

Rudersdalkredsens forretningsudvalg er valgt på generalforsamlingen, Kredsstyrelsen består udover Forretningsudvalget af arbejdspladsernes tillidsrepræsentanter.