Løn

Lønaftaler for Rudersdalkredsen

Se  den generelle lønaftaler der er gældende fra den 1. oktober 2022 i links samlingen til højre.

Desuden er der gældende aftaler for særlige grupper

Du kan også se de aktuelle løntakster.