Om kreds 26 Hvem er vi?

Forretningsudvalget

Kredsformand, næstformand, kasserer og formænd for faste udvalg udgør styrelsens forretningsudvalg.

I forretningsudvalget sidder:

Marianne Toftgaard - formand, 1. kongresdelegeret

Tine Friederichsen - næstformand, pædagogisk ansvarlig, 2. kongresdelegeret

Gregers Nordentoft - kasserer, arbejdsmiljøansvarlig, delegeretsuppleant

Flemming Gorm Madsen - organisationsansvarlig, delegeretsuppleant