Arbejdsliv Pension

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension - Hvad får jeg mon ? En kort info fra Rudersdalkredsen

Når tjenestemænd nærmer sig pensionsalderen opstår naturligvis spørgsmålet: ” Hvad får jeg i pension, hvis jeg går som 60-årig eller som 62-årig eller…?” Tjenestemandspensionen er afhængig af de optjente pensionsår samt det aktuelle løntrin ved pensioneringen.Man kan maximalt optjene 37 pensionsår og pensionsår regnes kun i hele år.Hvis man går på pension før det fyldte 65. år (førtidspension), frætrækkes en del af pensionen:

Alder v/ pensionering

Fradrag

60 år

10 %

61 år

7 %

62 år

4 %

63 år

3 %

64 år

2 %

Fradraget gælder for resten af livet.

Man kan selv undersøge pensionens størrelse ved forskellige fratrædelsestidspunkter ved at gå på nettet på følgende steder:

Tjenestemandspension

Dette link giver adgang til en personlig beregning, hvorfor der kræves login med Nem ID  . Her anvendes økonomistyrelsens data om ansættelsen og man får en meget brugbar oversigt.

 Pensionsinfo

PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder og giver et overblik over både tjenestemandspension samt evt. andre pensioner.

For at få adgang til pensionsinfo skal man bruge Nem ID

 

Man er naturligvis altid velkommen til at henvende sig på kredsen om råd og vejledning vedr. tjenestemandspension.

 Derimod kan vi ikke hjælpe med beregning af evt. efterløn - der skal man fortsat henvende sig i Lærernes a-kasse: www.dlfa.dk eller 7010 0018.