Medlem Indmeldelse og kontingent

Kontingent 2024

514 kr pr måned for fraktion 1 og 2 (lærerere og børnehaveklasseledere)

102 kr pr måned for fraktion 4 (pensionister)

 

Kontingentet er sammensat af 285 kr pr måned  til Rudersdalkredsen og 229 kr pr månedd til DLF centralt for fraktion 1 og 2.

For fraktion 4 er kontingentet sammensat af 25 kr pr måned til Rudersdalkredsen og 77 kr pr md til DLF centralt.

For fraktion 4 opkræves kontingent for et år af gangen den 1. januar