150 lærere fra Rudersdal til demonstration

på Christiansborg Slotsplads for den "danske model" og retten til OK forhandlinger.
Parolen var  "Lærerne er de første - hvem bliver de næste?" Talere var bl.a  Anders Bondo Christensenog Bente Sorgenfrey (formand for FTF).

Emner

Målgruppe