Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Rudersdalkredsen afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16. Besked om sted kommer senere, når endelig dagsorden udsendes 3 uger før generalforsamlingen.

Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling er, at vores ordinære generalforsamling i marts 2021 blev holdt digitalt, og at vi ved den lejlighed aftalte at holde en fysisk generalforsamling, hvor der er mulighed for bedre debat.

Desuden vil der være forslag om nogle vedtægtsændringer, som vedrører generalforsamling i forhold til blandt andet indkaldelsesvarsel og udskydelse i tilfælde af en nedlukning af samfundet.

Foreløbig dagsorden er:

  1. Valg af dirigent.

  2. Indkomne forslag, herunder forslag om vedtægtsændringer

  3. Aktuel orientering ved formanden og efterfølgende debat.

  4. Eventuelt

Emner

Målgruppe