Rudersdalkredsen holder generalforsamling 23. marts 2023

Rudersdalkredsen holder generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 på Søholmskolen, afdeling Bistrup, Nordvanggårdsvej 17, 3460 Birkerød

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab for 2022
  4. Indkomne forslag
    • Bruttolønsordninger for uddannelse
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer
  6. Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår
  7. Eventuelt

Af hensyn til indkøb bedes du tilmelde dig senest tirsdag den 21. marts kl. 12 til din TR eller til 026@dlf.org

Emner

Målgruppe