DLF kongres 2023

20230919 110753
Danmarks Lærerforenings kongres startede i dag i Tivoli Congress Center og afholdes i de kommende 3 dage. Første dag bød på formandens beretning ved Gordon Ørskov Madsen, desuden gæstetaler af formanden for KL Martin Damm og Poul Nyrup Rasmussen.

Formand Gordon Ørskov Madsens beretning indeholdt nogle vigtige budskaber. Han kom ind på emnerne:

- folkeskolens dårlige økonomi og behov for langsigtede investeringer i skolen

- mangel på uddannede lærere, lærermangel i folkeskolen, fastholdelse og rekruttering

- lærernes arbejdsvilkår - nye læreplaner, arbejdsmiljø og realisering af arbejdstidsaftalen A20

- stærke fællesskaber, inklusion, trivsel og fællesskabs krise

- Danmarks Lærerforening har 150 års jubilæum i 2024 og det er derfor vigtigt at se tilbage på foreningens historiske betydning for samfundet.

 

Formand for KL Martin Dam talte om en skole, hvor eleverne både bruger hovedet og hænderne og en folkeskole, hvor lærerne får mere plads til at lave god undervisning. En folkeskole (og en undervisning) hvor stat og faktisk også kommunerne blander sig mindst mulig.

Martin Damm udtalte, at han var glad for det gode samarbejde med DLF med basis i ”Sammen om skolen”.

Der skal være rum til fordybelse og tid til at gøre noget i praksis – at bruge hænderne. Nye læreplaner for fagene i skolen. Rydde op i de mange krav og få tid til det praktiske.

Efter formanden for KL talte stifter og protekter for Headspace Poul Nyrup Rasmussen: "I Headspace lader vi den unge starte med at fortælle. Kender i pausen Giv den unge chancen for at finde løsningen selv. Tak for et godt samarbejde mellem DLF og Headspace, om at skabe bedre trivsel Det har været en stor succes. Lad os skabe børnenes alliance," sluttede en meget engageret Poul Nyrup Rasmussen

 

Læs mere om kongressen på folkeskolen.dk og på https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2023                               

Her kan der også ses en livestreaming af kongressen

 

 

 

Emner

Målgruppe