Indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen

Indkaldelse til generalforsamling i Rudersdalkredsen torsdag den 21. marts 2024 kl. 16 på Søholmskolen, afd. Bistrup i festsalen.

Endelig dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Regnskab for 2023

4) Indkomne forslag om vedtægtsændringer

5) Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer

6) Budget og fastsættelse af kredskontingent for det følgende kalenderår

7) Valg jf. vedægterne

8) Eventuelt

Link til generalforsamlingsdokumenter

 

Emner

Målgruppe