GF 2022

Hermed indkaldelse med endelig dagsorden til generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 16 på Trørødskolen, Gl. Holtevej 2, 2950 Vedbæk.

Endelig dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab 2021
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til lønnet medhjælp
  6. Budget og fastsættelse af kredskontingent, herunder bidrag til kredsen særlige fond for det følgende kalenderår
  7. Valg - jvf hovedstyrelsen regler
  8. Eventuelt

Link til generalforsamlingshæfte med skriftlig beretning, regnskab for 2021 og budget for 2023

Link til revisionspåtegning

Tilmelding til spisning skal ske til TR på skolen eller til kredskontoret senest torsdag den 17. marts 2022