GF 21 Ekstraordinær

Hermed vedlagt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 7. oktober 2021 kl. 16 på Søholmskolen, Toftevang, Teglporten 7 i Birkerød. Generalforsamlingen finder sted i Personalerummet i stueetagen.

Foreløbig dagsorden

  1. Valg af dirigent.

  2. Indkomne forslag
    • Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedr. generalforsamlingens
  3. Aktuel orientering ved formanden og efterfølgende debat
  4. Eventuelt

 

Bilag vedr. forslagene i punkt findes ved at klikke på linkene i dagsordens punkt 2