Børnehaveklasseledere

 • Medlemsmøde for børnehaveklasseledere

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2015/maj/medlemsmoede-for-boernehaveklasseledere 6. maj 2015

  Den 3. juni 2015 holder vi medlemsmøde for børnehaveklasselederne i Rudersdalkredsen.

 • Ny aftale på Egebækskolen

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2008/december/ny-aftale-paa-egebaekskolen 9. december 2008

  Rudersdalkredsen og Rudersdal kommune har indgået en aftale om arbejdstid og løn for lærere og børnehaveklasseledere på Egebækskolen.

 • Lønaftale indgået mellem kommunen og kredsen

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2008/juni/loenaftale-indgaaet-mellem-kommunen-og-kredsen 10. juni 2008

  Nu stiger de 'ikke-lærer-uddannede' også i løn

 • Lønforhandlinger forår '15

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2015/maj/loenforhandlinger-foraar-15 22. maj 2015

  OK15 indeholder en ændring af undervisningstillægget. Vi har på den baggrund begæret lønforhandling med kommunen.

 • Kontingent 2021

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/medlem/indmeldelse-og-kontingent/kontingentsats 14. januar 2021

 • Høringssvar skolestrukturforslag sep 2019

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2019/september/hoeringssvar-skolestrukturforslag-sep-2019 27. september 2019

  Læs Rudersdalkredsens høringssvar til kommunalbestyrelsens forslag om skolestruktur ændringer

 • Arbejdstidsbestemte tillæg

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2009/juni/arbejdstidsbestemte-tillaeg 18. juni 2009

  Der er indgået aftale om forhøjelse ulempe-/særligt tillæg for lærere/børnehaveklasseledere.

 • Brev til Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2017/februar/brev-til-bsu 16. februar 2017

  Kredsformand Marianne Toftgaard har sendt et brev til Børne og Skoleudvalget i Rudersdal kommune. Brevet er foranlediget af besparelser i Rudersdal kommune og som konsekvens heraf afskedigelser på flere af skolerne. Læs herunder brevet til medlemmerne med link til brevet til Børne og Skoleudvalget i teksten.

 • Lokalaftalen er revideret

  Sti: https://rudersdalkredsen.dk/nyheder/2010/april/lokalaftalen-er-revideret 17. april 2010

  Aftalen ligner sig selv med små justeringer. Nyt er afsnit om undervisningsvejledernes opgaver.

Udvalgte emner